Díky dosavadním úspěchům a spokojenosti rozšiřujeme služby našim zákazníkům.

Pro průmyslové a občanské stavby projektujeme celý vytápěcí systém včetně plynových, nebo parovodních přípojek. Provedeme realizaci nové kotelny, výměníkové stanice a dalších tepelných zdrojů.

Nakonec provedeme všechny potřebné zkoušky, systém zregulujeme a zaškolíme obsluhu. Samozřejmostí je zajištění záručního a pozáručního servisu a veškeré revize vč. 100% podpory, která je u nás standardem.

Plyn a Chemie

 

Rozvedeme plyn, či jiné chemické prvky až k odběrnému místu a provedeme požadované zkoušky – včetně zaškolení personálu.

Revize potrubí

 

Kontrolujeme rozvody potrubních systémů, stlačeného vzduchu, vody, plynu a dalších armatur – tlakové zkoušky, rentgeny svárů…

Vložkování nádrží

 

Vložkování podzemních a nadzemních nádrží na ropné produkty a chemikálie je doporučeno proti nekotrolovatelnému úniku nebezpečných látek do přírody.

Vložkováním lze předejít případným ekologickým a ekonomickým škodám.

Čištění nádrží

 

Čištění nádrží a revize nádrží, těsnostní (tlakové) zkoušky nádrží, tlakové (těsnostní) zkoušky potrubních rozvodů.